BadGirl Q

13 tekstów – auto­rem jest Bad­Girl Q. 

Człowiek jak mu dają nie bie­rze jak nie dają wy­ciąga rękę. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 25 czerwca 2010, 19:03

Lu­bimy ka­leczyć się samotnością. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 16 czerwca 2010, 07:20

Zdra­da nie na pra­wa, by się bronić. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 14 czerwca 2010, 07:10

Człowiek zbyt często zmienia świat tyl­ko w swo­jej głowie. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 13 czerwca 2010, 18:45

Nie tak is­totne jest, że szu­kasz bo nieje­den szu­kał, ważne, by pod­czas poszu­kiwań i siebie nie zgubić. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 10 czerwca 2010, 07:17

Człowiek jak jeż uraź go, a się nastroszy. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 9 czerwca 2010, 07:00

Ze śmier­ci możesz ujść żywy, ale nie z życia. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 7 czerwca 2010, 08:09

Człowiek lu­bi us­ta­wiać siebie w ref­lektorze przechwałek, a w blas­ku mądrości to już tyl­ko przypadkiem. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 maja 2010, 07:54

Roz­kaz to bar­dzo pros­ta for­ma, prośba zaś wy­maga inteligencji. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 29 maja 2010, 09:49

Strzał padł od nie­chce­nia, a gdzie nie spoj­rzysz śla­dy zranienia. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 maja 2010, 19:24

BadGirl Q

BadGirl Q

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność